HUGO: de composieten hulpbrug 

Composiet dekken van FiberCore zijn niet alleen extreem sterk en onderhoudsvrij. Ze hebben ook een heel licht eigen gewicht. Dit maakt ze bij uitstek geschikt voor HUGO hulpbruggen. De bruggen worden ingezet bij wegwerkzaamheden, waar ze snel geplaatst moeten kunnen worden. Met minimale hinder en afsluitingen voor het verkeer. Het verkeer rijdt daarna gewoon óver de werkzaamheden heen. Ondanks hun lichte gewicht kunnen de dekken met InfraCore® Inside de zwaarste verkeersklassen dragen.

De innovatieve, composieten hulpbrug HUGO (Hulpbrug bij Groot Onderhoud) verlaagt verkeershinder door wegwerkzaamheden drastisch en zorgt voor een veilige werkomgeving voor de wegwerker. De slimme, tijdelijke brug wordt met stalen supports op de rijbaan geplaatst. Over de hulpbrug rijdt het doorgaand verkeer terwijl onder de brug de werkzaamheden veilig plaatsvinden. KWS ontwikkelde de brug samen met FiberCore Europe en Civiele Technieken deBoer. KWS werkt samen met Rijkswaterstaat om deze innovatie te optimaliseren, inzetten en te monitoren.  

Veiliger werken en minder fileleed

De hulpconstructie wordt als ‘verticale fasering’, over het werkvak waar de werkzaamheden plaatsvinden, geplaatst. Daardoor rijdt het verkeer veilig en ongehinderd met een snelheid van 50 km/uur door over de brug boven de rijbaan waar de werkzaamheden plaatsvinden. Dit voorkomt omleidingen en opstoppingen op het omliggende wegennet. Dit betekent ook dat de werkzaamheden geen belemmering zijn voor hulpdiensten en dat zij van de bestaande aanrijroutes gebruik kunnen maken. Voor de wegwerkers betekent de toepassing van de hulpconstructie een veilige, fysieke scheiding tussen de verkeersstroom en hun werkomgeving. De aparte werkomgeving heeft een maximale werkhoogte van circa twee meter.

Toepassing voor weg- en waterbouw

De lichtgewicht, composieten hulpbrug is geschikt voor een groot scala aan projecten. De hulpbrug bestaat uit een stalen onderbouw en composieten rijdekken en is geschikt voor al het verkeer. Met een relatief korte afsluiting van de weg kan de hulpconstructie ge(de)mobiliseerd worden, zodat het verkeer minimaal wordt gehinderd. 

Enkele voorbeelden waarbij de hulpbrug kan worden ingezet 

  • Vervanging en renovatie van voegovergangconstructies 
  • Groot onderhoud viaducten en bruggen 
  • Aanbrengen, herstel of vervanging van duikers, waterhuishoudkundig en/of ecologisch 
  • Tijdelijk ecoduct 
  • Verbinding voor hulpdiensten of OV-busbanen 

De voordelen:

  • Drastische verlaging van verkeershinder bij wegwerkzaamheden  
  • Veilige werksituatie onder de hulpbrug  
  • Snelle (de)mobilisatie door lichtgewicht composieten constructie 

Duurzame oplossing

Composiet is hét materiaal voor de toekomst. Onze brugdekken zijn gemaakt met InfraCore® technology. De voordelen van gebruik van composiet dekken bij HUGO hulpbruggen: eenvoudig te (de)monteren en verplaatsen door laag eigen gewicht (minder hinder), extreem sterk en een lange levensduur, zonder risico op vermoeiing, corrosie en delaminatie. De dekken hebben nauwelijks onderhoud nodig. Meer over duurzaamheid

Meer weten over de toepassing van onze composiet dekken?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden met onze composiet dekken? Of ziet u mogelijkheden voor de toepassing ervan in uw project? Ons team van constructeurs en ingenieurs staat voor u klaar en denkt met u mee.