Construeren met composiet

FCE organiseert de expertisebijeekomst ‘construeren met composiet’, bedoeld als basis voor constructeurs in de bruggenbouw.

Op onze reguliere kennisbijeenkomsten (voor beschikbare data, klik hier) merkten we een groeiende behoefte voor rekenkundige handvatten, om ook in de ontwerpfase al met composiet te kunnen werken. Als vervolg op de kennisbijeenkomst zijn daarom de expertisebijeenkomsten opgezet.

De eerste expertisebijeenkosmst is inmiddels op 25 oktober met veel succes georganiseerd. Op 22 november is een volgende mogelijkheid. De bijeenkomsten zullen plaatshebben in de ochtend bij FiberCore Europe in de Rotterdamse Haven.
Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden.
Voor meer informatie of het aanmelden kunt u zich wenden tot ons.