Grootste sluisdeuren van vezelversterkte kunststof

Op 9 januari jl. zijn de grootste vezelversterkte kunststof sluisdeuren ter wereld geplaatst in de nieuwe sluis III van het Wilhelminakanaal in Tilburg. Niet eerder werden sluisdeuren van vezelversterkte kunststof van deze afmetingen (6,2 bij 12,9 meter) geplaatst. De puntdeuren kunnen een verschil in waterstand van maar liefst 7,90 meter keren. De deuren zijn gemaakt met de wereldwijd geoctrooieerde InfraCore®Inside technologie. Het project verbreding van het Wilhelminakanaal van Rijkswaterstaat heeft hiermee een duurzame wereldprimeur.

Langere levensduur door InfraCore®Inside technologie
InfraCore®Inside is een veilig en sterk constructiemateriaal. Door dit materiaal zijn de deuren licht, duurzaam en makkelijk te plaatsen. De glasvezels, de wapening, wordt geconstrueerd met de InfraCore®Inside-technologie. Met deze technologie is het mogelijk zeer zwaar te belasten vezelversterkte kunststof sandwichconstructies te bouwen, waarbij de boven- en onderhuid onlosmakelijk met elkaar verboden zijn. De deuren worden voorzien van een gele beschermlaag en zijn onderhoudsarm.

Een belangrijk duurzaam voordeel is dat de sluisdeuren een twee- tot driemaal langere levensduur hebben dan conventionele deuren van hout of staal, omdat vezelversterkte kunststof niet vergaat. Daarnaast is er veel minder slijtage op de draaipunten van de deuren, doordat de deuren een zelfde soortelijk gewicht hebben als water. Onderzoek wijst uit dat vezelversterkte kunststof een uitstekend alternatief is voor beton, hout en staal. In vergelijking is vezelversterkte kunststof tien keer sterker, en presteert bij een levensduur van meer dan 100 jaar zeer goed qua CO2-emissie en energieverbruik.

Waterinnovatieprijs
In 2014 hebben de sluisdeuren van vezelversterkte kunststof de Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen gewonnen. In het juryrapport worden de vezelversterkte kunststof sluisdeuren omschreven als een ‘krachtige en doelmatige innovatie’. Ook werd daarbij de hoge kwaliteit van het product genoemd, dat daarnaast duurzaam is en kostenbewust. Bovendien hebben de sluisdeuren volgens het rapport als voordeel dat het op brede schaal kan worden toegepast. ‘Door de grootte en de daarmee gepaard gaande kennisopbouw, heeft het potentie voor export.’

Internationale belangstelling
Dat de sluisdeuren internationaal hoge ogen gooien, bleek ook tijdens de Smart Rivers Conferentie in Buenos Aires, in september 2015. De presentatie van de deuren door Rijkswaterstaat werd op het congres door internationale overheden en producenten met belangstelling gevolgd. De innovatie was voor PIANC (de organisator van de conferentie) aanleiding om een nieuwe, internationale werkgroep ‘Composites for Hydraulic Structures’ in het leven te roepen, waarin naast Rijkswaterstaat, ook onder meer de Amerikaanse overheid vertegenwoordigd is.

Samenwerking
De keuze voor sluisdeuren van vezelversterkte kunststof is een gezamenlijk initiatief van de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en aannemer Combinatie Heijmans/Boskalis. De sluisdeuren zijn geproduceerd door het Nederlandse bedrijf FiberCore Europe, constructiebedrijf Hillebrand zorgt voor de montage. In oktober vorig jaar werden in sluis III al de kleinere sluisdeuren geplaatst van 5 meter bij 6,2 meter.

Project verbreding Wilhelminakanaal
Het Wilhelminakanaal bij Tilburg wordt breder en dieper gemaakt. Ook worden de huidige sluizen II en III vervangen door één nieuwe sluis, nieuwe damwanden geplaatst en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Verder komt er een zwaaikom waar schepen kunnen keren. Rijkswaterstaat werkt zo samen met gemeente Tilburg, provincie Noord-Brabant en Heijmans/Boskalis aan een beter bevaarbaar Wilhelminakanaal. Een breder en dieper kanaal leidt tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Na de verbreding kunnen grotere schepen (klasse IV-schepen) sneller door het Wilhelminakanaal in Tilburg varen. Dit betekent minder vrachtverkeer op de weg, minder files en minder uitstoot van CO₂ en fijnstof. De verruiming van het kanaal schept ook kansen voor de Brabantse economie. Veel bedrijven maken voor de aan- en afvoer van goederen steeds vaker gebruik van de Brabantse kanalen. Meer info vindt u op de RWS-website en de Facebook pagina van het Wilhelminakanaal voor meer informatie of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).