Hybride oplossing en beton voor renovatie

SUREbridge bewijst dat de capaciteit van bestaande betonbruggen met factor 2,5 kan worden verbeterd. Dit is door de Zweedse Chalmers-universiteit aangetoond in een full-scale testopstelling van het SUREbridge systeem. Met deze innovatieve aanpak krijgen bestaande betonbruggen die anders gesloopt en vernieuwd hadden moeten worden een tweede leven. Alleen al in Europa gaat het om kleine honderdduizend bruggen. De ministeries van Infrastructuur van ruim tien EU-landen doen mee met het project. SUREbridge is een van de negen geselecteerde Europese Infravation-projecten waarin een groot aantal Europese wegbeheerders op zoek zijn naar robuuste infrastructuur-oplossingen.

Binnen het onderzoek combineert het SUREbridge systeem een InfraCore verkeersdek van FiberCore Europe met een bestaande betonbrug. De onderzijde van de betonbalken is versterkt met voorgespannen koolstofwapening, een vinding van de Chalmers-universiteit uit Göteborg. Het InfraCore wegdek, het beton en de koolstofwapening zijn schuifvast met elkaar verbonden. Dit is tijdens de beproevingen door de Chalmers-universiteit overtuigend aangetoond. Bovendien blijkt het systeem een grote mate van ductiliteit te bezitten. Het systeem is zodoende een volledige hybride. Dankzij deze samenwerking was de versterkte balk een factor 2,5 sterker dan de betonnen balk alleen, die daarvoor getest was. Naast FiberCore Europe en Chalmers is de derde projectpartner het Italiaanse ingenieursbureau AICE. Deze internationale betonspecialist heeft samen met de universiteit van Pisa een rekenmodel ontwikkeld om parametrisch te bepalen welke versterking haalbaar is.

Dankzij SUREbridge kan de capaciteit van bestaande betonbruggen worden opgewaardeerd, en hoeft de brug niet gesloopt te worden. Dit is sneller, geeft aanzienlijk minder hinder en beperkt de milieubelasting. Behalve ter versterking van kwetsbare betonbruggen, kan SUREbridge ook worden ingezet voor een functionele upgrade, bijvoorbeeld voor een verbreding of de integratie van stoepen en schampranden. Het SUREbridge systeem is in aangepaste vorm ook toe te passen op stalen bruggen. De koolstofwapening is in dat geval overbodig, waardoor de toepassing nog eenvoudiger wordt.

Nu de SUREbridge technologie is bewezen, is het consortium op zoek naar een pilotproject om SUREbridge in een werkelijk project toe te passen. Om te starten zou dit zou een verkeersbrug kunnen zijn met een enkele overspanning met meerdere rijbanen. SUREbridge levert de know-how en begeleiding, en de projectpartners leveren het project, de engineering en de uitvoering.

Lees meer over SUREbridge: www.surebridge.eu of bezoek de Innovatie-pagina van Rijkswaterstaat