FiberCore Europe neemt deel aan de Infra Expo

In samenwerking met betrokken organisaties en overheden, zal op woensdag 16 en donderdag 17 mei 2018 de nationale vakbeurs Infra Expo plaatsvinden in de Brabanthal te Leuven (België).

Deze vakbeurs wordt vergezeld van een tweedaags seminar, dat zich richt op de verbetering, uitbreiding en onderhoud van mobiliteitsvoorzieningen voor transport over wegen, railtransport en vervoersmogelijkheden over water. Een goed functionerende infrastructuur is van cruciaal belang om een succesvolle expansie van havens, industrieën in België en Zeeuws-Vlaanderen te kunnen waarborgen.

FiberCore Europe heet u van harte welkom op stand 19 én bij het seminar op 17 mei waarbij FiberCore directeur Jan Kroon u informeert over de mogelijkheden en toepassingen van FiberCore constructies met de gepatenteerde InfraCore® Inside technologie en diverse problemengebieden aankaart waarin FiberCore een oplossing kan bieden.

U komt toch ook?
Download hier uw persoonlijke uitnodiging en wij verwelkomen u graag in onze stand, nummer 19. Het seminar met o.a. Jan Kroon bijwonen? Schrijf u hier in. Met registratiecode FIB3061 ontvangt u 10% korting op uw seminardeelname.

Meer informatie over Infra Expo www.infraexpo.eu


FiberCore Europe participe au salon Infra Expo

Le salon professionnel national Infra Expo sera tenu en collaboration avec les organisations et les autorités impliquées les mercredi et jeudi 16 et 17 mai 2018, au Brabanthal à Louvain (Belgique).

Ce salon professionnel est accompagné d’un séminaire de deux jours, visé sur l’amélioration, l’expansion et l’entretien des équipements de mobilité destinés au transport routier et ferroviaire et aux possibilités de transport par eau. Afin de garantir l’expansion réussie des ports et industries en Belgique et en Flandre zélandaise, il nous faut absolument une infrastructure en bon état de fonctionnement. FiberCore Europe vous souhaite les bienvenus au stand 19 et au séminaire du 17 mai où Jan Kroon, le directeur de FiberCore, vous informe des possibilités et des applications des constructions FiberCore de la technologie brevetée InfraCore® Inside, et aborde certains problèmes où FiberCore pourra apporter une solution.

Ne manquez pas de venir!
Téléchargez ici votre invitation personnelle et nous allons vous accueillir avec plaisir à notre stand numéro 19. Vous désirez participer au séminaire donné, entre autres, par Jan Kroon? Inscrivez-vous ici. Le code d’enregistrement FIB3061 vous donne un rabais de 10% sur votre participation au séminaire.

Vous trouverez de plus amples informations sur Infra Expo à www.infraexpo.eu