Publicatie CUR-Aanbeveling 96:2017

FiberCore Europe beschouwt de verschijning van de nieuwe aanbeveling de CUR96:2017 ‘Vezelversterkte kunststoffen in bouwkundige en civieltechnische draagconstructies’ als zeer waardevol voor ontwerpend en bouwend Nederland. De aanbeveling bewijst tegelijk dat Nederland een leidende positie vervult in Europa als gidsland voor het gebruik van composieten in bouw en infra. De grondig herziene richtlijn toont aan dat composieten inmiddels volwassen zijn geworden en volledig zijn geaccepteerd als regulier constructiemateriaal, naast – en in samenwerking met – hout, beton en staal.

De keuze om de richtlijn aan te laten sluiten bij Europese normen (Eurocode 0) maakt dat de richtlijn veel herkenbare handvatten geeft aan de constructeur om state-of-the-art, veilige, robuuste en duurzame composiet constructies te ontwerpen. Ontwerpen met composiet materialen is daarmee toegankelijker geworden. De richtlijn wordt in Europa als leidend gezien en wordt beschouwd als een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een nieuwe Eurocode norm voor composieten. Een Engelstalige versie zal dan ook spoedig verschijnen.

FiberCore Europe heeft als marktleider nadrukkelijk bijgedragen aan de totstandkoming van deze aanbeveling. De aanbeveling biedt de constructeur inzicht in o.a.;

  • Materiaaleigenschappen en -factoren, passend binnen de Eurocodes
  • Ontwerpregels (do’s en don’ts)
  • Productiemethoden
  • Toetsingsmethoden en rekenregels
  • Composiet-eigen aandachtspunten (gevolgen van schade, impact, visco-elastisch materiaalgedrag, hoge sterkte vs lage stijfheid, …)
  • Duurzaamheid
  • Detailleringen
  • Verbindingen (waaronder lijmen)
  • Inspectie en beheer

In de CUR 96:2017 is terecht veel aandacht voor het ontwerpcriterium ‘robuustheid’ van constructies welke ontworpen en vervaardigd zijn met composiet-materiaal. Dit ontwerprisico is kenmerkend voor de meeste vlakke composiet constructies.

Juist dit ontwerprisico is met toepassing van de InfraCore® Inside technologie volledig van tafel. Op het vlak van constructieve veiligheid wordt hiermee – ook op lange termijn – afdoende zekerheid gewaarborgd. Deze uitvoerig geteste en bewezen technologie (ruim 700 bruggen, brugdekken en sluisdelen gerealiseerd) voorkomt o.a. constructief falen t.g.v. vermoeiing en sluit de effecten van delaminatie als gevolg van mogelijke beschadigingen in combinatie met langdurige belasting geheel uit. Het initiële draagvermogen blijft volledig gegarandeerd.

Constructies van FiberCore Europe zijn altijd uitgevoerd met de InfraCore® Inside technologie.

Voor meer informatie over de nieuwe CUR-Aanbeveling of het ontwerpen met composiet materialen, neemt u contact op met de afdeling sales of engineering van FiberCore Europe: +31 (0)10 – 476 58 58 of info@fibercore-europe.com.

CUR96:2019 Vezelversterkte kunststoffen in bouwkundige en civieltechnische draagconstructies bestellen.