FiberCore Europe neemt deel aan Innovation Expo 2018

FiberCore Europe is door Rijkswaterstaat uitgenodigd om deel te nemen aan de Innovation Expo 2018 op het Rotterdamse RDM terrein. Met de innovatie SUREbridge zijn we onderdeel van de Weg naar de Toekomst; de expositie van Rijkswaterstaat binnen dit Living Lab. En daar zijn we trots op!

Global Challenges: Dutch Solutions
4 oktober 2018 is het zover, dan wordt de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam Zuid omgevormd tot één groot Living Lab! Ervaar, beleef en bekijk de meer dan 150 innovaties op de Innovation Expo, op het RDM terrein, dé innovatie hotspot in de Rotterdamse haven.

Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en hiermee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land én in de wereld voor staan, dat is het doel van de Innovation Expo 2018. Met dit tweejaarlijkse event biedt de overheid een podium aan bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om innovaties voor het voetlicht van een breed nationaal en internationaal publiek te brengen.

Naast het beleven van spraakmakende innovaties, komt u tijdens de IE2018 in contact met het innovatienetwerk van investeerders, bedrijven en beleidsmakers. Laat u inspireren bij een van de meer dan 40 sessies. Bezoek de interessante keynotes van onder meer Ahmed Aboutaleb, de Burgemeester van Rotterdam en Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research.

Global Challenges
Innovatie staat nooit op zichzelf, maar is een voorwaarde voor vooruitgang. Nog nooit wisten we zó goed dat we innovatie nodig hebben om ons land veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Op de IE2018 staan grote maatschappelijke uitdagingen centraal; in de hele wereld trekken steeds meer mensen naar de stad. Dat heeft onze manier van wonen, werken en leven ingrijpend veranderd. De druk op onze leefomgeving neemt steeds meer toe. We willen – meer dan ooit – schaarste tegengaan door anders te denken over consumptie en afval. Moderne manieren van wonen en werken vereisen een moderne infrastructuur. Ook de klimaatverandering vraagt om vernieuwing in de omgang met water en energie. We staan voor de uitdaging om voor meer mensen beter voedsel te produceren met dezelfde aarde en dat goed te verdelen.

Dutch Solutions
In Nederland werken we samen in nationale en internationale publiek- private samenwerkingen. Dit samenspel is onderdeel van de succesformule. Vanaf het idee tot een nieuw product of dienst, gereed voor opschaling. Innovators, beslissers, beleidsmakers, enablers en gebruikers werken met elkaar aan innovatieve oplossingen. Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en daarmee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land en in de wereld voor staan. Dat is de ambitie van de IE2018 op 4 oktober.

SUREbridge: SUstainable Refurbishment of Existing bridges

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn in Europa duizenden betonnen bruggen gebouwd, maar vele hebben betonschade opgelopen door betonrot, zware belastingen en indringing van dooizouten. Bovendien is hun capaciteit ontoereikend geworden door het toegenomen en zwaardere verkeer. Zo’n tien procent van alle betonconstructies moet al in de komende paar jaar grondig worden aangepakt. In plaats van deze bruggen te slopen en een nieuwe te bouwen, voorziet SUREbridge in een duurzame oplossing.

SUREbridge is een van de belangrijkste initiatieven binnen Infravation; een samenwerkingsverband van tien Europese landen, de Verenigde Staten en de Europese Commissie stimuleert innovaties om de infrastructuur te verbeteren. De deelnemers richten zich op het ontwikkelen van nieuwe materialen en technieken om de sterk verouderde wegeninfrastructuur op beide continenten te moderniseren.

Rijkswaterstaat, FiberCore Europe, Chalmers University of Technology (Malmö-Zweden), AICE Consulting S.R.L. en University of Pisa hebben in dit project nauw samengewerkt. FiberCore Europe kan met de innovatie SUREbridge met gebruik van InfraCore® Inside technologie de capaciteit en functionaliteit van bestaande betonnen bruggen flink vergroten. De levensduur wordt aanzienlijk verlengd, terwijl nauwelijks onderhoud nodig is. Oude betonconstructies niet hoeven te worden gesloopt, is er minder overlast voor omwonenden en zijn er naast de financiële effecten, belangrijke milieuvoordelen te behalen. De technologie ligt ten grondslag aan de composiet brugdekken die FiberCore Europe al een aantal jaren produceert.