Engelse vertaling (herziene/aangepaste) CUR96 gepubliceerd

Vandaag is de Engelse vertaling van de aangepaste CUR96 in een seminar van Rijkswaterstaat, IABSE en CROW bij de Bouwcampus in Delft gepresenteerd.

FiberCore Europe beschouwde de verschijning van de nieuwe aanbeveling CUR96:2017 ‘Vezelversterkte kunststoffen in bouwkundige en civieltechnische draagconstructies’ verleden jaar als zeer waardevol voor ontwerpend en bouwend Nederland. Daar komt nu ook de Engelstalige versie bij. De aanbeveling bewijst tegelijk dat Nederland een leidende positie vervult in Europa als gidsland voor het gebruik van composieten in bouw en infra. De grondig herziene richtlijn toont aan dat composietmateriaal inmiddels volwassen is geworden en volledig is geaccepteerd als regulier constructiemateriaal, naast – en in samenwerking met – hout, beton en staal.

CUR96 sluit aan bij Eurocode

De keuze om de richtlijn aan te laten sluiten bij Europese normen (de Eurocodes) maakt dat de richtlijn veel herkenbare handvatten geeft aan opdrachtgevers om eisen te stellen aan composiet-constructies, terwijl het de constructeur in staat stelt om state-of-the-art, veilige, robuuste en duurzame composiet constructies te ontwerpen. Ontwerpen met composiet materialen is daarmee toegankelijker geworden. De richtlijn wordt in Europa als leidend gezien en beschouwd als een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een nieuwe Eurocode norm voor composieten, waaraan nu wordt gewerkt. Met de CUR96 en de Eurocode, krijgen opdrachtgevers zekerheid.Het is dus ook van internationaal belang dat vandaag de Engelstalige versie is verschenen. De vraag vanuit Europa naar deze versie is groot.

FiberCore Europe heeft als marktleider bijgedragen aan de totstandkoming van deze aanbeveling. De aanbeveling biedt inzicht in o.a.;

  • Materiaaleigenschappen en -factoren, passend binnen de Eurocodes
  • Ontwerpregels (do’s en don’ts)
  • Productiemethoden
  • Toetsingsmethoden en rekenregels
  • Composiet-eigen aandachtspunten (gevolgen van schade, impact, visco-elastisch materiaalgedrag, hoge sterkte vs. lage stijfheid, …)
  • Duurzaamheid
  • Detailleringen
  • Verbindingen (waaronder lijmen)
  • Inspectie en beheer

In de CUR 96:2017 is terecht veel aandacht voor het ontwerpcriterium ‘robuustheid’ van constructies welke ontworpen en vervaardigd zijn met composiet-materiaal. Dit ontwerprisico is kenmerkend voor de meeste plaatvormigecomposiet constructies.

Geen ontwerp-risico met InfraCore® Inside technology

Juist dit ontwerprisico is met toepassing van de InfraCore® Inside technology van tafel. Op het vlak van constructieve veiligheid wordt hiermee – ook op lange termijn – afdoende zekerheid gewaarborgd. Deze uitvoerig geteste en bewezen technologie (inmiddels zijn ruim 900 bruggen, brugdekken en sluisdelen gerealiseerd) voorkomt o.a. constructief falen t.g.v. vermoeiing en sluit de effecten van delaminatie als gevolg van mogelijke beschadigingen in combinatie met langdurige belasting geheel uit. Het initiële draagvermogen blijft volledig gegarandeerd. Constructies van FiberCore Europe zijn altijd uitgevoerd met de InfraCore® Inside technologie.

Voor meer informatie over de aangepaste CUR-Aanbeveling of het ontwerpen met composiet materialen, neemt u contact op met FiberCore Europe: +31 (0)10 – 476 58 58 of info@fibercore-europe.com.

CUR96: 2019 Fiber-reinforced plastics in structural and civil engineering support structurebestellen.