SUREbridge: Marktpartijen bieden circulaire oplossing voor versterken verouderde bruggen

UTRECHT, 9 maart 2020 – Steeds meer bruggen en viaducten voldoen niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Door meer en zwaarder verkeer zijn sterkere constructies vereist. De verouderde constructies vragen om kostbaar onderhoud, moeten gesloopt of opnieuw opgebouwd worden. Dat is geen duurzame oplossing, vinden Strukton Civiel en FiberCore Europe. In samenwerking met een aantal Europese partijen ontwikkelde FiberCore Europe SUREbridge; een circulaire oplossing waarbij als het ware een composiet dek op een bestaande betonnen brug wordt geplaatst. Edwin Oostinga, Directeur Strukton Civiel Noord & Oost en Jan Kroon, Algemeen Directeur van FiberCore Europe tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst om deze duurzame oplossing aan de markt te kunnen aanbieden.

Met SUREbridge wordt de brug niet alleen sterker, de brug kan ook nog eens verbreed (profiel) worden. De gemeente Noordoospolder toonde interesse in de methode gelet op hun toekomstige onderhoudsopgave. Strukton Civiel en FiberCore Europe hebben in deze gemeente meerdere beproevingen gedaan en testen uitgevoerd. Uit alle verzamelde informatie blijkt dat SUREbridge een perfect alternatief is voor het renoveren van bestaande verouderde betonbruggen. Op dit moment zijn er met meerdere opdrachtgevers contacten gelegd voor het uitvoeren van een aantal pilots, zodat SUREbridge uiteindelijk als standaard oplossing aangeboden kan worden.

SUREbridge: de voordelen

De voordelen van SUREbridge reiken ver. Door een kortere bouwtijd is er minder hinder voor weggebruikers en omwonenden. Tevens krijgt de brug een langere levensduur waardoor er vrijwel geen onderhoud meer noodzakelijk is. Door opwaardering en verbreding van de brug kunnen bestaande knelpunten worden verholpen. De brug voldoet zo weer aan de huidige normen voor zwaarder verkeer. De belasting voor het milieu is minder door het voorkomen van sloop en verlengen van de levensduur. Daarmee wordt een reductie van de CO2-uitstoot bereikt. En tot slot zijn de bouwkosten lager, wat weer gunstig is voor de budgetten.

Samenwerking Strukton en FiberCore

Niet alleen de oplossing is sterk, ook de samenwerking tussen Strukton Civiel en FiberCore Europe biedt meerwaarde. De partijen hebben elkaar gevonden vanuit eerdere samenwerkingen op diverse projecten en een gezamenlijke visie op de onderhoudsmarkt. Zij hebben toekomstbestendige oplossingen ontwikkeld, die potentie hebben voor verdere doorontwikkeling. De bedrijven werken gezamenlijk toe naar een breed netwerk met een product dat volledig gericht is op de toekomst en de groeiende onderhoudsmarkt.

Ontwikkeld in Europees verband

SUREbridge staat voor Sustainable Refurbishment of Existing Bridges. De methode is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van tien Europese landen, de Verenigde Staten en de Europese Commissie. Voor het ontwikkelen van SUREbridge werkte FiberCore Europe samen met Chalmers University of Technology (Zweden), University of Pisa (Italië) en AICE Consulting S.R.L. (Italië).

Over Strukton Civiel

Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe infrastructurele vraagstukken uit de markt te beantwoorden. Dit doen we vanuit onze regio’s Noord & Oost, West en Zuid en het landelijke Strukton Civiel Projecten met sterk projectmanagement en grote regionale betrokkenheid. Onze centrale organisatie en de productbedrijven Van Rens mobiliteit, Terracon, Unihorn, GBN, Strukton Prefab Beton, Strukton Milieutechniek, Strukton Infratechnieken en Molhoek-CCT dragen hieraan hun expertise bij.