N216 2 bruggen Schoonhoven

Projectnummer: 15-149
Lengte: beide 9m
Breedte: beide 3,5m
Vrijeoverspanning: 9m
Klasse: 5kN + dienstvoertuig
Bouwjaar: 2014

Voor de Provincie Zuid-Holland zijn er 2 bruggen geplaatst nabij de N216, tussen Schoonhoven en Groot-Ammer. Beide bruggen hebben dezelfde afmetingen, en zijn gemaakt met de InfraCore®Inside-technologie.

N216 2 bruggen Schoonhoven
Schoonhoven/Gelkenes
Gelkenes Nederland