Duurzaamheid

Het hoofddoel van circulaire economie is om alleen grondstoffen te gebruiken die hergebruikt kunnen worden of terug de natuur in gaan. Hierdoor gaan er geen / minder grondstoffen verloren en brengen we minder schade toe aan het milieu en worden eindige grondstoffen minder belast.

Binnen de gradaties van de circulaire economie is FiberCore Europe een uitstekende keuze:

Fase 1: Onderhoud – product behouden en levensduur-verlengende maatregelen treffen
Composiet heeft van nature een zeer lange levensduur. Levensduur verlengende onderhoudsmaatregelen zijn niet van toe passing. Dit maakt dat er nagenoeg geen risico is op een verkorting van de levensduur.

Fase 2: Hergebruik – gehele product op een andere locatie gebruiken
De bruggen worden ondanks de afmetingen geheel demontabel op de locatie opgebouwd. Dit maakt dat de bruggen ten alle tijden herplaatst kunnen worden. Zowel binnen de 100 jaar levensduur in het project als na deze periode. De verwachte levensduur van de composieten brug is namelijk naar verwachting > 100 jaar.

Fase 3: Herfabricage – product aanpassen voor hergebruik
Composiet is een materiaal wat goed te bewerken is. Op termijn kunnen de bruggen aangepast worden voor een toepassing als brug op een andere locatie of als andere toepassing. Composiet kan op vele manieren worden bewerkt in vorm en functie.

Fase 4: Recycling – product reduceren tot grondstoffen en deze terugbrengen in de keten
Composiet bruggen kunnen op verschillende manieren worden gerecycled. Het materiaal kan middels een shredder worden teruggebracht naar vezel welke kunnen worden verwerkt in bodem verbetering of beton. Een andere ontwikkeling is dat de energie uit de hars kan worden gehaald en hiermee het glas kan worden terug gewonnen.

Om circulaire projecten te laten slagen, kijken wij niet alleen naar de circulariteit, maar ook naar de uitvoeringstechnieken die voorhanden zijn, samen met de bouw- en onderhoudskosten.

Onze ‘circulaire ambitie’ streven we na door duurzame materialen en ontwerpoplossingen toe te passen en door slim om te gaan met materialen. De fasering van werkzaamheden is erop geënt zo min mogelijk CO2 uit te stoten, door vrachtverkeer te verminderen (wij leveren kant-en-klare (prefab) bruggen inclusief leuningen en slijtlaag in één transportbeweging), maar ook door het aantal extra kilometers voor de weggebruikers en het bouwverkeer, veroorzaakt door omleidingsroutes, te reduceren (minimale overlast door kortere bouwtijden i.v.m. lichtere fundering en door snelle plaatsing van de prefab brug).

De keuze om de bruggen in composiet uit te voeren heeft vele voordelen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie.

  • De fundering van de brug kan relatief zeer licht worden uitgevoerd, wat materiaal, arbeid, transport en hinder bespaard.
  • Bruggen worden prefab in één of meerdere delen aangevoerd welke demontabel worden gemonteerd. Dit geeft de vrijheid om de bruggen op ieder moment te kunnen verplaatsen.
  • De CO2 uitstoot van een composiet brug is significant lager dan die van ene vergelijkbare betonbrug.
  • In de gehele brug worden de ‘kwalitatief kwetsbare punten’ (zoals op elke brug) gevormd door de leuningen; deze kunnen eenvoudig gedemonteerd worden door de bouten los te draaien. Ook hier zijn in overleg oplossingen voor aan te dragen.