Duurzaamheid

Composiet aantoonbaar beter voor ons milieu.
Maar trek geen voorbarige conclusies uit milieuonderzoeken.

Politici, milieuorganisaties, bedrijven en betrokken brancheorganisaties zijn nauw betrokken bij het opstellen van de diverse ‘milieu-labels’. Het is een kwestie van lange adem voordat de milieu-impact van alle producten en processen inzichtelijk is gemaakt. Lees het artikel van Ben Drogt.

Het is dan ook verstandig geen voorbarige conclusies te trekken uit de uitkomsten van milieuonderzoeken. Bovendien is het van essentieel belang om niet alleen naar de duurzaamheid van sec het product (i.c. het brugdek) te kijken maar ook de impact mee te wegen op het vlak van omgevingshinder, bouwtijd, materieelinzet, de totale kosten (incl. bijvoorbeeld fundering) etc. Het onderzoek dat het ingenieursbureau Rotterdam in 2013 heeft gepubliceerd ‘Ontwerpen van duurzame bruggen, handleiding voor een milieubewust ontwerp van parkbruggen’, biedt daar degelijke en objectieve aanknopingspunten voor.

Ontwerpen van duurzame bruggen, handleiding voor een milieubewust ontwerp van parkbruggen [PDF].

Onderstaand overzicht toont de belangrijkste onderzoeken. En hoewel we terughoudend moeten zijn met het trekken van voorbarige conclusies, blijkt in bijna alle uitkomsten dat composiet een milieuvriendelijk alternatief is voor traditionele materialen, zoals staal en beton.

Environmental considerations to structural material selection for a bridge
Ryszard A. Daniels/RWS, maart 2003 [PDF]

Technische innovaties voor het verlagen van integrale kosten en milieubelasting
D. Ros/RWS, mei 2003 [PDF]

Vergelijkende LCA studie bruggen
Agentschap NL/Beco, mei 2009 [PDF]

Focus op duurzaamheid in het GWW-aanbestedingsproces, een verkenning
RWS/ProRail/CROW/e.a., oktober 2010 [PDF]

Bridge decks of fibre reinforced polymer (FRP): a sustainable solution
V. Mara, R. Haghani, P. Harryson/Chalmers University Gotenborg, juni 2013 [PDF]

Vergelijkende LCA studie bruggen
Agentschap NL/Beco, september 2013 [PDF]

Ketenanalyse composietbrug
Primum/IV-groep, september 2013 [PDF]

Ontwerpen van duurzame bruggen, handleiding voor een milieubewust ontwerp van parkbruggen
Ingenieursbureau Rotterdam, 2013 [PDF]

R&D and LCA across the supply chain: Choice of Unsaturated Polyester Resins for cc-GRP Pipe Systems
Marcin Pazdro, Thomas Simoner, Victor Vladimirov/Reichhold AS/Hobas Enginee, mei 2014 [PDF]