Gemeente Tholen plaatst InfraCore® brug

De gemeente Tholen heeft een duurzame InfraCore® brug gekocht. De parkbrug is geplaatst aan de Kotterstraat en vervangt een verweerde houten brug.

De Gemeente Tholen heeft gekozen voor de composieten brug vanwege de duurzame eigenschappen, zoals geen onderhoud, een lange levensduur en een hoge restwaarde door hergebruik. Ook het feit dat graffiti eenvoudig is te verwijderen, was een beweegreden. Omdat de bruggen licht van gewicht zijn, zijn verder geen grote funderingen nodig.

InfraCore®  bruggen hebben een zeer gunstige CO2 foot print. Daarmee passen de bruggen uitstekend in de ambitieuze CO2-doelstellingen van Tholen. Op dit moment wordt een internationale Life Cycle Analyse gedaan op InfraCore-bruggen. De LCA is gefinancierd door  SenterNovem, DSM Resins en FiberCore Europe. De rapportage wordt medio april opgeleverd. De eerste resultaten zijn veelbelovend.
De brug is voorzien van het logo InfraCore® Inside. Met dit kwaliteitsmerk wordt een garantie gegeven voor betrouwbaarheid, duurzaamheid, normeringen en garanties.