Geschiedenis

Geschiedenis

FiberCore Europe (1995-2018)

In 1995 ontwikkelt Jan Peeters vanuit zijn ir-bureau Composieten Team bv samen met de Bouwdienst Rijkswaterstaat de eerste publiek toegankelijke composiet brug van Europa in Harlingen.

In diezelfde periode werden in korte tijd in de USA meer dan honderd bruggen en brugdekken van composiet gerealiseerd. De meeste composiet bruggen in de USA vertoonden binnen een aantal jaar al serieuze constructieve problemen. Inmiddels zijn er nog maar weinig van deze bruggen in gebruik. De belangrijkste oorzaken van dit constructieve falen waren: delaminatie, onthechting en scheurvorming. Drie problemen die zich pas aandienen door de combinatie van vermoeiing na impact. Hoewel composiet in veel opzichten een superieur materiaal is ten opzichte van beton, hout en staal, vraagt de toepassing van dit fantastische materiaal in zwaar te belasten constructies op dit onderwerp extra aandacht.

Jan Peeters nam ontslag bij het Kunststof- en Rubberinstituut bij TNO, zodat hij zich volledig kon concentreren op het ontwikkelen van een revolutionaire bouwwijze met composiet. Ondanks de lange geschiedenis van composiet was er nooit eerder op deze wijze nagedacht over deze high-tech materialen. Het duurde bijna 10 jaar voor de uitvindingen van Jan Peeters klaar waren om te worden toegepast in infra. Samen met Simon de Jong richt Jan Peeters in 2008 FiberCore Europe op.

Met de gepatenteerde technologie InfraCore Inside maakt FiberCore Europe inmiddels wereldwijd furore. Meer dan 700 InfraCore-bruggen, -brugdekken en -sluisdeuren zijn er inmiddels gerealiseerd in Nederland, België, Engeland, Frankrijk, Italië, Zweden, Noorwegen, China en de USA.

Een belangrijk moment in de ontwikkeling van het bedrijf is het real scale onderzoek waarmee is aangetoond dat de InfraCore-technologie na serieuze impact gedurende honderd jaar geen vermoeiing of ander constructief falen vertoont.

FiberCore Europe groeide gestaag de afgelopen jaren. Door de jaren heen werden wereldwijd talrijke patentposities ingenomen op de technologie en de productiewijze. 2015 was met ruim 140% groei het jaar van echte doorbraak. In dit jaar werden vijf bewegend verkeersbruggen en acht sluisdeuren in het Wilheminakanaal te Tilburg geproduceerd. Na jaren investeren is de acceptatie van de InfraCore-technologie in de civiele infra een feit.

Inmiddels hebben Jan Peeters en Simon de Jong het management van FiberCore Europe overgedragen aan Jan Kroon en Ed Hoogstad. Zij zullen zich toeleggen op het verder professionaliseren en de ambitieuze (internationale) groei van het infra bedrijf.

Aangezien er uit andere marktsegmenten inmiddels ook belangstelling is ontstaan voor de InfraCore technologie is eind 2015 InfraCore Company opgericht. Het betreft dan hoofdzakelijk de offshore, utiliteitsbouw, scheepsbouw en lucht- en ruimtevaart. Op basis van de overtuigende track record in infra, concentreren de oprichters van FiberCore Europe zich binnen dit hightech ingenieursbureau op nieuwe toepassingen met de InfraCore-technologie. Daarbij ligt de focus op de combinatie van vier krachtige eigenschappen:

– robuustheid en vermoeiingsresistentie
– thermische isolatie
– blast-resistentie
– brandwering

Ook vanuit wetenschappelijk kring is er steeds meer belangstelling voor de InfraCore-technologie. Binnen verschillende universiteiten en hoge scholen in binnen- en buitenland wordt onderzoek gedaan naar de eigenschappen van InfraCore. Vanuit de InfraCore Institute zal dit onderzoek op elkaar worden afgestemd en kunnen jonge mensen er ook mee aan de slag.