Delaminatie of scheurvorming

De achilleshiel in reguliere composietconstructies (sandwiches) werd altijd gevormd door het “delaminatieprobleem”, het loslaten van de huid van de kern. Het delaminatieprobleem treedt met name op na impactbelasting, gevolgd door vermoeiingsbelasting. Bij bruggen zou hiervan sprake kunnen zijn bij een slagschade gevolgd door passages met een wielprent. De InfraCore® technologie is vooralsnog te enige technologie die een oplossing biedt voor het delaminatieprobleem. Met het oplossen van het delaminatieprobleem is de weg vrij voor vezelversterkte kunststoffen in Infrastructuur.