Lichtgewicht

Het geringe gewicht van InfraCore® constructies heeft een aantal belangrijke voordelen;
– Door de mogelijkheid groot prefab te produceren en te transporteren zijn er nauwelijks bouwplaats-kosten;
– Voor fundatie volstaat één derde van het aantal palen benodigd voor constructies van beton en staal;
– De snelheid waarmee wordt gewerkt, minimaliseert de bouwtijd en daarmee wegafzettingen. Als een werk goed is voorbereid, kan een brug met InfraCore® Inside binnen een uur geplaatst worden;
– Door minder beslag op schaarse grondstoffen en nauwelijks emissies is de technologie duurzaam met betrekking tot het milieu.