Robuustheid InfraCore® bewezen

Beproevingen door de TU Delft hebben de voordelen van InfraCore® Inside nu officieel aangetoond.

Het is daarmee onomstotelijk bewezen dat de robuuste technologie uitermate geschikt is voor zware belastingen zoals bij bruggen en brugdekken.

De beproevingen zijn uitgevoerd in het Stevin-laboratorium van de Technische Universiteit Delft. Er zijn zowel buig- als  drukproeven uitgevoerd. Deze serie proeven omvatte schaal 1:1 proefstukken van een InfraCore® Inside verkeersbrug voor 60 tons verkeer, en meting van de eigenschappen van de gebruikte materialen in InfraCore® Inside.

De overeenkomst tussen voorspelde gedrag en het gemeten gedrag op schaal 1:1  bleek heel goed. Er werd een algemene veiligheidsfactor van 8,6 bewezen. Dit is een factor 4 hoger dan vereist door de Eurocodes en CUR-96 aanbevelingen.

De proefstukken bleken bestendig tegen een maximale druk van meer dan 18000 kN/m2. Dit is meer dan 8 maal de veiligheidsmarge vereist door Eurocodes en CUR-96.

Vermoeidheid bleek daarnaast geen probleem voor InfraCore® Inside in deze 60 tons kunststof verkeersbrug. Zelfs vermoeiing na belasting is geen probleem. Er is geen schade na een equivalent van 150 jaar vermoeiingsbelasting.

In deze test werd geen delaminatie (huid die loskomt van kern) geconstateerd. Dit bevestigt InfraCore® Inside’s  karakteristieke eigenschappen en is een bevestiging van haar robuustheid en de toepasbaarheid ervan in bruggen en brugdekken.