’s Werelds eerste composiet verkeersbrug opgeleverd

Donderdag 8 juli 2010 is de eerste composieten verkeersbrug (VK60) opgeleverd in Oosterwolde (Friesland).

Deze kunststof brug is in zijn huidige vorm en constructie een wereldprimeur. De provincie Friesland brengt over deze primeur een speciale brochure uit.
Het val is gemaakt voor een bewegende brug; door middel van hydrauliek kan het in verticale richting worden bewogen om scheepvaart doorgang te kunnen geven. In deze opzet is de brug van composiet zelfs een wereldprimeur.

Toch is de keuze voor composiet een logische. Aangezien de pylonen niet in het midden van de overspanning zijn aangebracht, was een licht materiaal nodig dat met relatief weinig contragewicht gebalanceerd kon worden. Dit was enkel met composiet mogelijk; in staal of beton had deze brug niet uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast speelde natuurlijk ook het duurzame karakter van composiet een grote rol.

60 ton is momenteel de zwaarste verkeersklasse in Europa. Het kunststof dek is getest en garandeert een verdeelde belasting van ten minste 4000 kN/m2. Volgens de laatste normen (NEN-ISO 6706-2007, Verkeerslast van bruggen) is de hoogste belastingseis 200 kN op een wielprint van 0,35 x 0,6 m. Dat komt overeen met een verdeelde belasting van 952 kN/m2. Het InfraCore® brugdek is maar liefst vier keer zo sterk.

Ontwerp en fabricage zijn dusdanig geavanceerd dat de kostprijs van deze brugdekken beduidend lager kan liggen dan brugdekken van beton. Snelle montage van de prefab-elementen brengt wegafsluitingen terug tot een minimum. Het InfraCore® brugdek biedt dan ook een uitstekend alternatief voor het vervangen van de betonnen plaatbruggen voor de zwaarste verkeersklasse. Bovendien kan de bestaande fundering vaak worden hergebruikt omdat het InfraCore® brugdek veel lichter is dan een betonnen dek.

De twee InfraCore® Inside brugdelen zijn geprefabriceerd bij FiberCore Europe in Rotterdam. Vervolgens zijn ze per schip vanuit Rotterdam naar Friesland vervoerd.