Kennisbijeenkomsten

Kennisbijeenkomst studenten

Building (bridges to) the future
Neem deel aan de FiberCore Europe studenten kennisbijeenkomsten

Speciaal voor studenten HBO en WO in onder meer de richtingen civiele techniek, lucht & ruimtevaart en bouwkunde organiseert FiberCore Europe kennisbijeenkomsten rondom het thema Composiet & Infra. Deze bijeenkomsten bieden de studenten de mogelijkheid om de kennis te vergroten met betrekking tot de toepassingsmogelijkheden van composiet in de bouw- en infrasector, alsook basis van de rekenmethodiek die hierachter schuilt.

Wanneer:
Donderdag 17 januari, 21 maart, 16 mei, 18 juli, 19 september en 21 november 2019 (9.30 – 12.00 uur)

Locatie:
FiberCore Europe, Oostdijk 25, 3077 CP Rotterdam

Aan deze kennisbijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan per e-mail bij Cynthia Sars via sars@fibercore-europe.com. Meld je bijtijds aan, het aantal plaatsen is beperkt.


Building (bridges to) the future
Take part in the FiberCore Europe student knowledge meetings

Especially for HBO and WO students in the civil engineering, aerospace and architecture sectors, FiberCore Europe organizes knowledge meetings on the theme Composite & Infra. These meetings offer students the opportunity to increase their knowledge with regard to the application possibilities of composites in the construction and infrastructure sector, as well as the basis of the calculation method behind them.

When:
Thursday, 17 January, 21 March, 16 May, 18 July, 19 September & 21 November 2019 (9.30 – 12.00)

Location:
FiberCore Europe, Oostdijk 25, 3077 CP Rotterdam

There are no costs associated with this knowledge meeting. You can register by e-mail at Cynthia Sars via sars@fibercore-europe.com. Sign up in time, the number of places is limited.

 


Kennisbijeenkomst composiet in infra

 

FiberCore Europe organiseert kennisbijeenkomsten over composiet in infra. Gemeenten en ontwerpers laten zich met veel enthousiasme informeren over de mogelijkheden van composiet als duurzaam constructiemateriaal. Inmiddels hebben de meeste gemeenten, provincies, waterschappen, architecten, ir-bureaus en aannemersbedrijven onze kennisbijeenkomsten gevolgd.

De bijeenkomst is opgezet om partijen te informeren over wat er mogelijk dan wel onmogelijk is met vezelversterkte kunststoffen (composiet) in de bouw- en infra en dan met name op het gebied van bruggen en sluizen. Hierover bestaat veel onduidelijkheid. Vaak weet men wel dat composiet een veilig alternatief is voor beton, staal of hout, maar heeft men nog onvoldoende kennis van het materiaal om er mee te kunnen werken. Vooral het onderscheid tussen de verschillende soorten composiet die momenteel worden aangeboden vraagt toelichting. Wat is betrouwbaar en wat niet?

Onderwerpen in de kennisbijeenkomst
• wat is composiet?;
• alle composiet bruggen en wegen in Nederland op een rij;
• onderhoud, veiligheid, UV en vandalisme;
• milieu en duurzaam inkopen;
• do´s and dont’s van/met composiet;
• kosten;
• vragen.

 


Expertisebijeenkomsten voor constructeurs

 

Deze bijeenkomsten zijn een vervolg op de reguliere kennisbijeenkomsten en zijn opgezet om constructeurs handvatten te geven om composiet mee te kunnen nemen in het ontwerpproces van constructies. In de bijeenkomst worden de basisregels van het rekenen uitgelegd en worden de belangrijke verschillen met andere materialen behandeld.

Onderwerpen in de expertisebijeenkomst:
• wat is composiet?;
• verschillen tussen composiet, staal en beton;
• verschillen tussen composieten onderling: pultrusie en InfraCore Inside;
• basisregels van het constueren met composieten;
• thermisch gedrag;
• gewichtseigenschappen;
• hybride mogelijkheden.

Voor meer informatie of aanmelden: info@fibercore-europe.com