De achilleshiel in reguliere composietconstructies (sandwiches) werd altijd gevormd door het ‘delaminatie-probleem’; het loslaten van de huid van de kern. Het delaminatie-probleem treedt met name op na impact-belasting, gevolgd door vermoeiings-belasting. Bij bruggen zou hiervan sprake kunnen zijn bij een slagschade gevolgd door passages met een wielprent. De InfraCore® technology is vooralsnog te enige technologie die een oplossing biedt voor het delaminatie-probleem. Met het oplossen van het delaminatie-probleem is de weg vrij gemaakt voor vezelversterkte kunststoffen (composiet) in de infra.