Revolutionaire bouwwijze met composiet

In de jaren negentig werden in de Verenigde Staten in korte tijd honderden composietbruggen en brugdekken gerealiseerd. Maar deze constructies vertoonden binnen een aantal jaren serieuze problemen. De belangrijkste constructieve problemen: delaminatie, onthechting en scheurvorming. Deze problemen komen aan het licht door vermoeiing na impact.

Jan Peeters legde zich daar niet bij neer. Hij moest en zou de oplossing vinden. Hij nam ontslag bij het Kunststof- en Rubberinstituut van TNO en concentreerde zich volledig op het ontwikkelen van een revolutionaire bouwwijze met composiet. Want Jan onderkende dat composiet in veel opzichten een superieur materiaal is ten opzichte van beton, hout en staal. Maar ook dat toepassing van dit fantastische materiaal in zwaar te belasten constructies extra aandacht vroeg.

 

2008: oprichting FiberCore Europe

Het duurde bijna 10 jaar voor de uitvindingen van Jan Peeters klaar waren om te worden toegepast in infra. In 2008 presenteerde hij de oplossing: InfraCore® technology. In datzelfde jaar richtte hij samen met Simon de Jong FiberCore Europe op. Een belangrijk moment was een full-scale onderzoek waarmee is aangetoond dat de InfraCore® technology na serieuze impact gedurende honderd jaar geen vermoeiing of ander constructief falen vertoont.

2015: de grote doorbraak

Sindsdien groeide FiberCore Europe hard. Het bedrijf nam talrijke patentposities in, op zowel de technologie als de productiewijze. 2015 werd het jaar van de grote doorbraak, met ruim 140% groei. In datzelfde jaar produceerde FiberCore Europe 5 bewegende verkeersbruggen en 8 sluisdeuren in het Wilhelminakanaal in Tilburg. Na jaren van investeren is de acceptatie van de InfraCore® technology in de civiele infra een feit.

2015: InfraCore Company

Ook uit andere marktsegmenten is belangstelling voor de InfraCore® technology. Denk aan offshore, utiliteitsbouw, scheepsbouw en lucht- en ruimtevaart. Daarom werd eind 2015 InfraCore Company opgericht. Op basis van de overtuigende track record in infra, concentreren de oprichters van FiberCore Europe zich binnen dit hightech ingenieursbureau op nieuwe toepassingen met de InfraCore® technology. Daarbij ligt de focus op de combinatie van vier krachtige eigenschappen: robuustheid en vermoeiingsresistentie, thermische isolatie, blast-resistentie en brandwering.

Vanuit de wetenschap is er eveneens steeds meer belangstelling voor de InfraCore® technology. Binnen diverse universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland wordt onderzoek gedaan naar de eigenschappen van de InfraCore® technology. Vanuit het InfraCore Institute wordt dit onderzoek op elkaar worden afgestemd en kunnen jonge mensen hiermee ook aan de slag.

Creating history

Harder, better, faster, stronger. De ’theme-song’ van onze corporate story promo 2018/2019. Het is ons op het lijf geschreven. We schreven geschiedenis, maar we innoveren verder. Onze missie: composiet wereldwijd #1! Bekijk hier twee promo’s die onze ontwikkeling mooi weergeven (tip: geluid aan):

FiberCore Europe 2019

InfraCore 2014

Meer weten? Neem contact op

Interesse in de oersterke prefab composiet-oplossingen van FiberCore Europe? En wilt u graag meer weten over onze producten en ons bedrijf? Neem contact op.