Onze visie

In tegenstelling tot de conventionele materialen voor bruggen (hout, beton en staal), gaan bruggen van composiet meer dan 100 jaar mee en behoeven daarbij nauwelijks onderhoud. Een duurzame oplossing. Met de ontwikkeling van InfraCore technology, waarmee veilige en robuuste composiet panelen kunnen worden gezet, heeft FiberCore de aflopen 15 jaar composiet in Nederland op de kaart gezet als betrouwbaar en duurzaam constructiemateriaal voor de infra. En ook in de rest van de wereld groeit de interesse voor composiet. Als kennisleider in de branche blijft FiberCore zich ontwikkelen en zetten we ons continue in voor verdere ontwikkeling in duurzaamheid van de producten en materialen. Met de ontwikkeling van baanbrekende concepten, zoals SUREbridge voor het opwaarderen, levensduur verlengen en versterken van betonnen brugconstructies, draagt FiberCore haar steentje bij aan een duurzame, circulaire samenleving.

Onze missie

Wereldwijd composiet nr. 1 constructiemateriaal voor bruggen.

Veiligheid

Wij produceren en (in sommige gevallen) installeren onze eigen producten. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.
Hierbij voldoen we niet alleen aan de wettelijke vereisten maar wordt ook:

  • Elke vorm van persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid van mensen voorkomen;
  • Nadelige gevolgen voor het milieu en schade aan eigendommen van onszelf of anderen voorkomen;
  • Bereikt dat de bedrijfsprocessen beheerst verlopen en voortdurend verbeterd.

Kwaliteit

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dat uit zich niet alleen in kwalitatief hoogwaardige producten die een leven lang meegaan. Er is sprake van een voortdurende procesverbetering in het bedrijf, gebaseerd op een goede interne kwaliteits- en procescontrole.

Wij communiceren transparant met stakeholders over deze processen en komen afspraken en contractuele verplichtingen na zodanig dat we hun verwachtingen voldoen.

Kwaliteit en veiligheid van onze processen laten we door externe partijen auditeren getuige ons ISO-9001- en VCA**-certificaat.

MVO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij gaan verantwoord om met mens en milieu. Wij bieden kansen voor werknemers van buiten Nederland. Wij werken nauw samen met onderzoeksinstellingen, bieden stage- en afstudeermogelijkheden en organiseren webinars voor diverse opleidingsniveaus.

Daarnaast dragen onze producten door – onder meer – hun eenvoudige transport- en montagewijze, lange levensduur en lage CO2-uitstoot bij aan de leefbaarheid van ons milieu en bereikbaarheid van de steden. Zo passen onze producten perfect binnen de huidige kaders met betrekking tot circulariteit.

 

Innovatie

Wij hebben met onze innovatieve InfraCore® technology composiet op de kaart gezet. Innovatie zit in het DNA van ons bedrijf. Composiet is daarmee een volwassen constructiemateriaal geworden in de civiele sector, naast beton, staal en hout. Innovatie toont zich niet alleen in onze InfraCore®technology, maar ook in de oplossingen die wij telkens weer aan de markt weten te presenteren. De ontwikkeling van SUREbridge is daar een treffend voorbeeld van.

Wij werken daartoe samen met gerenommeerde partners in zowel private als publieke sector, met name onderwijsinstellingen (zoals KU Leuven, Chalmers Gotenburg, Windesheim Zwolle en de TU Delft).

Wat wij maken vanuit onze visie