Geef bruggen een tweede leven

De prefab composiet bruggen van FiberCore hebben een bijzonder lange levensduur. Deze wordt in de gebruiksperiode lang niet altijd ten volle benut. Zo biedt FiberCore bijvoorbeeld tijdelijke- of hulpbruggen aan, die slechts beperkte tijd ingezet worden. Deze bruggen geven we een nieuw leven door deze aan te bieden op Bruggenbank.nl. Zo krijgen deze bruggen een tweede (of derde, of vierde) leven. De bruggen zijn snel en voordelig leverbaar en dragen optimaal bij aan de circulaire economie.

Wees er dus snel bij, want OP=OP…

Daarom: Bruggenbank

De Bruggenbank is in de jaren ‘80 onder aanvoering van Royal HaskoningDHV ontstaan vanuit het idee om een marktplaats voor bruggen op te richten. Een van de geslaagde projecten van destijds is bijvoorbeeld de draaibrug Kiesterzijl. Deze brug komt van oorsprong uit Zuid-Holland. Nadat de vraag verminderde in de loop der jaren, is de Bruggenbank nu nieuw leven ingeblazen. Het samenwerkingsverband tussen Machinefabriek Rusthoven, de Koninklijke Oosterhof Holman en Royal HaskoningDHV wil met de Bruggenbank bijdragen aan een circulaire economie.

Nederland staat voor een grote uitdaging met betrekking tot de verduurzaming van de gehele bouwsector. De overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2050 een energie neutrale bouwsector te hebben, zoals ook is beschreven in De Bouwagenda in de roadmap Bruggen en Sluizen (www.bouwagenda.com). Een groot deel van de 40.000 Nederlandse bruggen is nu 40 tot 50 jaar oud en is niet berekend op de toegenomen verkeersintensiteit en belasting en voldoen hierdoor niet meer aan de moderne eisen. Deze uitdaging biedt kansen, juist omdat veel infrastructurele kunstwerken toe zijn aan versterking of vervanging. De Bruggenbank wil vanuit de circulaire gedachte bijdragen aan duurzame bruggen.

De Bruggenbank heeft vier hoofdpijlers: CO2-reductie, circulariteit, kostenbesparend en ontzorgen van A tot Z.

CO2-reductie

Nieuwe bruggen hebben een grote CO2-footprint. Dit geldt met name voor nieuw te produceren bruggen. Per ton staal gaat het om ongeveer 500kg aan CO2-emissie. Het hergebruik van een brug bespaart dan ook grote hoeveelheden CO2. Daarnaast is het hergebruik de meest hoogwaardige wijze van verwerking van vrijkomende materialen. De Bruggenbank helpt bij het inzichtelijk maken van de CO2-besparing in het geval van hergebruik van een bestaande brug. Hierbij wordt gekeken naar meerdere varianten en aspecten zoals geld, tijd en kwaliteit.

Circulariteit

Bruggen die bij de Bruggenbank worden aangeboden worden hergebruikt in plaats van grotendeels gerecycled. De herplaatsing van de brug is maatwerk. Hierdoor worden zoveel mogelijk onderdelen van de bruggen hergebruikt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van herbestemming van de brug met de benodigde aanpassingen. Hiermee stimuleert de Bruggenbank mede de levensduurverlenging van bruggen en het hergebruik van zoveel mogelijk materialen.

Kostenbesparend

Hergebruik van een brug bespaart kosten in alle stappen van de totstandkoming: van ontwerp- en aanschafkosten tot de realisatie. De aangeboden bruggen bij de Bruggenbank zijn in de meeste gevallen voordeliger dan de aanschaf van een nieuw te bouwen brug. De hergebruikte brug wordt dusdanig gemoderniseerd, zodat de kosten voor de restlevensduur niet duurder zullen zijn dan voor een nieuwe brug. Dit maakt de Bruggenbank tot een goed alternatief voor de aanschaf van een nieuw te plaatsen brug.

Ontzorgen van A tot Z

De Bruggenbank faciliteert het bij elkaar brengen van vraag en aanbod: van het eerste contact tot en met de plaatsing en gebruiksklaar maken van de brug op de nieuwe locatie. Ook het ontwerp van fundering en onderbouw kan door de Bruggenbank worden uitgevoerd. Hiermee wordt bijgedragen aan een soepel verloop van het aan- en verkoopproces voor beide partijen.