Pilotproject SUREbridge: Gemeente Hardenberg renoveert als eerst brug volgens de SUREbridge-methode

De gemeente Hardenberg gaat de brug aan de Toeslagweg in Loozen niet vervangen, maar renoveren. Dit gebeurt volgens de unieke SUREbridge-methode waarbij de brug voorzien wordt van een composietlaag. De gemeente Hardenberg maakt daarmee als eerste gemeente in Nederland gebruik van dit innovatieve product.

De brug over de Radewijkerbeek aan de Toeslagweg is verouderd. En dat betekent dat deze brug in aanmerking komt voor vervanging. De gemeente Hardenberg heeft echter de handen ineengeslagen en een bouwteam gevormd met Van Heteren, FiberCore Europe, Nepocon en Strukton voor de toepassing van de SUREbridge-methode op de brug. Dit concept houdt in dat de brug niet vervangen hoeft te worden, maar wordt versterkt met composiet.

Bruggen worden steeds vaker van composiet gemaakt. Het renoveren van bestaande bruggen met composiet is echter nieuw. Verouderde bruggen zijn kostbaar in onderhoud en moeten soms gesloopt en opnieuw gebouwd worden. Dit is niet duurzaam en levert een hoop overlast op voor de omgeving. Met SUREbrigde wordt de bestaande constructie behouden en versterkt en de levensduur verlengd. Omdat de uiteindelijke bouwtijd kort is geldt: minimale overlast, maximaal resultaat.

Bruggen waarbij gebruik gemaakt wordt van composiet staan in de belangstelling. Ze zijn snel te monteren, hebben een lange levensduur en zijn opnieuw te gebruiken op andere locaties. Daarnaast is de milieubelasting van een composietbrug laag. Dit maakt het een duurzaam product.

Wethouder Jan ten Kate: “Ik ben erg blij dat wij als eerste gemeente in Nederland deelnemen aan dit pilotproject. We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel en vinden het belangrijk om te kijken naar oplossingen waar bij de overlast voor de omgeving beperkt blijft, maar wij wel het maximale resultaat behalen. Het is een innovatieve oplossing en daar doen wij graag aan mee. Ik kijk uit naar de renovatie van de brug.”