Broek op Langedijk | Laansloot


  • Projectnummer: 19-402
  • Lengte: 17m
  • Breedte: 2.5m
  • Klasse: 5kN/m2 + dienstvoertuig
  • Bouwjaar: 2019

Deze brug aan de Laansloot in Gemeente Langedijk is tot stand gekomen met medewerking van de kinderschoolraden van de De Phoenix en De Koolvlet in Broek op Langedijk. Op deze wijze kunnen de kinderen op een veilige manier naar school gaan.