Den Hoorn | Overgaagbrug


  • Projectnummer: 15-170
  • Lengte: 6.5m
  • Breedte: 7.2m
  • Klasse: Eurocodes
  • Bouwjaar: 2016

De Overgaag brug is in 2016 voorzien van een composieten rijdek, ter vervanging staal. Door toepassing van composiet kon het brugdek worden aangepast aan de huidige normen en richtlijnen zonder de constructie te verzwaren. Bewegingswerk en landhoofden konden hierdoor gehandhaafd worden, zodat niet alleen de doorlooptijd kon worden verkort maar ook de kosten lager uitvielen ten opzichte van volledige vervanging. Het nieuwe dek is akoestisch dempend uitgevoerd waardoor voertuigpassages minder omgevingshinder veroorzaken.