Tilburg | Draaibrug Oisterwijksebaan


  • Projectnummer: 19-410
  • Lengte: 30m
  • Breedte: 6m
  • Klasse: Eurocodes
  • Bouwjaar: 2019

De Draaibrug Oisterwijksebaan is in beheer bij Rijkswaterstaat en was oorspronkelijk voorzien van een houten rijdek. De brug was in 2019 toe aan groot onderhoud waarbij – naast werkzaamheden aan de hoofddraagconstructie – ook het rijdek toe bleek aan vervanging. Door het houten dek te vervangen door een composieten exemplaar met InfraCore® Inside, kon er sterkte worden toegevoegd zonder de totale constructie te verzwaren. Bijkomend voordeel is dat het nieuwe dek volledig vloeistofdicht op de onderliggende staalconstructie kon worden aangebracht, waardoor het staalwerk beter is beschermt tegen vocht en dooizouten, hetgeen de levensduur van de totale constructie ten goede komt, bij lagere onderhoudskosten. Het nieuwe dek is geluidsarm, waardoor omwonenden minder overlast ervaren bij verkeers­passages. 

Fotografie: Jan de Vries