Publicatie onderzoek Rijkswaterstaat ‘MultiWaterWerk: Standaardisatie van Sluisdeuren’

Composiet sluisdeuren: het materiaal van de toekomst

Onlangs publiceerde Rijkswaterstaat de onderzoeksresultaten van haar studie naar de materialisatie van sluisdeuren in het rapport ‘MultiWaterWerk: Standaardisatie van Sluisdeuren’. In dit rapport bewijst composiet haar meerwaarde als constructiemateriaal voor sluisdeuren met een heel goede score op milieubelasting (MKI) en levensduurkosten (LCC).

 

Rijkswaterstaat onderzocht met de markt op welke manier de VenR-opgave voor haar 52 sluizen binnen project MultiWaterWerken op een efficiënte manier kan worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat heeft de GWW-markt een vergelijksstudie uit laten voeren naar de materialisatie van sluisdeuren. Doel van deze studie was om uit te zoeken welk materiaal (hout, staal, vezelversterkte kunststoffen of hybride) bij bepaalde afmetingen van de deuren het beste scoort wat betreft milieubelasting en levensduurkosten. Royal HaskoningDHV en FiberCore Europe hebben zich als marktleider gericht op het materiaal vezelversterkte kunststoffen (VVK, ofwel composiet).

Unieke ontwerptool
Jan Kroon, Algemeen Directeur van FiberCore Europe: “Om de optimale combinatie van LCA en LCC te vinden bij verschillende sluisdeurafmetingen heeft Royal HaskoningDHV een prachtige tool ontwikkeld. Deze tool maakt het mogelijk om voor iedere sluisafmeting en waterstand een optimale en materiaalzuinige sluisdeur te ontwerpen die voldoet aan de geldende normen en die een minimale MKI-waarde heeft.”

Veel materiaal-eigen voordelen
Een composiet sluisdeur hoeft in de 100 jaar levensduur niet verwijderd te worden voor groot onderhoud en heeft hierdoor de hoogste beschikbaarheid van alle materialen. Er kan daardoor volstaan worden met een lichte reservedeur, waardoor kosten en materiaal bespaard worden. Door het lichte gewicht van de deuren kunnen bestaande draaipunten worden hergebruikt. De grote ontwerpvrijheid van composiet maakt aanpassingen van het sluishoofd overbodig.

Uit het onderzoek (getoetst door Nibe en Kodos) blijkt dat VVK sluisdeuren een hele gunstige MKI-waarde hebben. Ditzelfde geldt voor de LCC-kosten (aanleg en onderhoud gedurende 100 jaar).

MKI-waarden productie en gebruik (ex. module D)

Composiet sluisdeuren scoren goed met lage MKI-waarden voor productie en gebruik.

LCC totale kosten (aanleg en onderhoud)

Waar de aanlegkosten van composiet sluisdeuren niet de laagste zijn, wordt optimaal gescoord op onderhoudskosten. Deze zijn minimaal.

Download het rapport ‘MultiWaterWerk: Standaardisatie van Sluisdeuren’ hier.
Meer informatie over FiberCore prefab composiet sluisdeuren met InfraCore® Inside.

Liesbeth Tromp
Adviseur Vezelversterkte Kunststoffen
Royal HaskoningDHV

“We hebben als Royal HaskoningDHV intensief samengewerkt met FiberCore Europe om het ontwerp te toetsen op maakbaarheid en materiaal efficiëntie. Die inbreng heeft ertoe geleid dat het ontwerp én maakbaar is én schaalbaar is en dus toepasbaar is voor sluisdeuren van diverse afmetingen.”

Meer informatie? Neem contact op!

Neem voor meer informatie over materiaalzuinige composiet sluisdeuren contact op met een van onze adviseurs.