Sluisdeuren

Sluisdeuren worden volgens dezelfde techniek als bruggen gebouwd. "In feite zijn het bruggen op hun kant". Groot verschil is dat bij bruggen de stijfheid maatgevend is in het ontwerp. Dat is ingegeven door het feit dat mensen liever niet over een wiebelende brug lopen of rijden. Door die focus op stijfheid zijn de bruggen veel sterker dan nodig.

Bij de sluisdeuren speelt die comfort-eis geen rol. De sluisdeuren kunnen dus veel slanker worden ontworpen, waardoor de stichtingskosten al gauw lager uitpakken dan voor een deur in staal of hout. En dan is er nog geen rekening gehouden met het verwachtte voordeel in onderhoud. Want de sluisdeuren gaan naar verwachting tientallen jaren langer mee, zonder noemenswaardig onderhoud.

Een ander groot voordeel is dat de deuren gewichtsneutraal kunnen worden gebouwd. Dat levert veel minder belasting op voor de ophanging en het bewegingswerk. Die kunnen dus aanzienlijk lichter worden uitgevoerd.

Begin 2012 zijn de eerste vier InfraCore®-sluisdeuren opgeleverd in het vaartraject Erica-Ter Apel. De acht grootste sluisdeuren ter wereld zijn inmiddels geïnstalleerd in het Wilhelminakanaal in Tilburg.

Bekijk de brochure over onze  Sluisdeuren.