Onze kernwaarden

Bij de uitvoering van ons bedrijfsbeleid hanteren wij een heldere gedragslijn en profileren wij ons op een eenduidige, heldere wijze. In onze gedragslijn staat kort en krachtig beschreven wat wij doen en hoe we omgaan met stakeholders.

Belangrijk daarin is ‘wij’:
Wij zijn FiberCore Europe

Wij van FiberCore Europe doen alles gezamenlijk: samen als collega’s, samen met onze klanten, partners en leveranciers en samen met overige stakeholders.

In onze gedragslijn zijn kernwaarden opgenomen. Belangrijk is voor ons dat we afspraken nakomen en daarmee een betrouwbare partner zijn.

Veiligheid

Wij produceren en (in sommige gevallen) installeren onze eigen producten. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Hierbij voldoen we niet alleen aan de wettelijke vereisten maar wordt ook:

  • elke vorm van persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid van mensen voorkomen;
  • nadelige gevolgen voor het milieu en schade aan eigendommen van onszelf of anderen voorkomen;
  • bereikt dat de bedrijfsprocessen beheerst verlopen en voortdurend verbeterd

Kortom: we werken veilig, of we werken niet.

Kwaliteit

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dat uit zich niet alleen in kwalitatief hoogwaardige producten die een leven lang mee gaan. Er is sprake van een voortdurende procesverbetering in het bedrijf, gebaseerd op een goede interne kwaliteits- en procescontrole.

Wij communiceren transparant met stakeholders over deze processen en komen afspraken en contractuele verplichtingen na zodanig dat we hun verwachtingen voldoen.

Kwaliteit en veiligheid van onze processen laten we door externe partijen auditeren getuige ons ISO-9001- en VCA**-certificaat.

MVO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij gaan verantwoord om met mens en milieu. Wij bieden kansen voor werknemers van buiten Nederland. Wij werken nauw samen met onderzoeksinstellingen, bieden stage- en afstudeermogelijkheden en organiseren kennisbijeenkomsten voor diverse opleidingsniveaus.

Daarnaast dragen onze producten door – onder meer – hun eenvoudige transport- en montagewijze, lange levensduur en lage CO2-uitstoot bij aan de leefbaarheid van ons milieu en bereikbaarheid van de steden. Zo passen onze producten perfect binnen de huidige kaders met betrekking tot circulariteit.

Innovatie

Wij hebben met onze innovatieve techniek vezel versterkt kunststof (VVK of composiet) op de kaart gezet. Innovatie zit in het DNA van ons bedrijf. Composiet is daarmee een volwassen constructiemateriaal geworden in de civiele sector, naast beton, staal en hout. Innovatie toont zich niet alleen in onze InfraCore® Inside technology, maar ook in de oplossingen die wij telkens weer aan de markt weten te presenteren. Onze bijdrage in de SUREbridge-methode is daar een treffend voorbeeld van.

Wij werken daartoe samen met gerenommeerde partners in zowel private als publieke sector, met name onderwijsinstellingen (KU Leuven, Chalmers in Gotenburg, Windesheim academie in Zwolle en de TU Delft).