Wereldprimeur in Hardenberg 

De brug aan de Toeslagweg over de Radewijkerbeek te Hardenberg is aan groot onderhoud/vervanging toe. De gemeente Hardenberg heeft besloten om als eerste opdrachtgever in Nederland (en de wereld) de bestaande brug in de Toeslagweg te reconstrueren middels de innovatieve SUREbridge-methode. De gemeente Hardenberg voert de reconstructie van de brug in een bouwteam uit, met daarin de partijen Van Heteren Weg- en Waterbouw (hoofdaannemer), ingenieursbureau Nepocon, FiberCore Europe en Strukton Civiel Noord Oost.

In opdracht van:

In samenwerking met:

Realiseren wij:

Daarom SUREbridge

De SUREbridge-methode biedt dé oplossing voor snelle, duurzame en kostenefficiënte renovatie van betonnen bruggen. De bestaande constructie wordt versterkt en – indien gewenst – verbreed door er een prefab composiet paneel schuifvast op te monteren. Hierdoor kan de brug weer tot 50 jaar mee, met minimaal onderhoud. De brug wordt door toepassing van de methode met een factor 2 tot 2,5 versterkt, in een bouwtijd van slechts 6 weken. En omdat de constructie niet hoeft worden gesloopt, levert dit besparing op in tijd, hinder én transporten; een groot milieuvoordeel. Ook op kosten wordt ruim bespaard; in vergelijking met sloop en nieuwbouw tot wel 50%. Na toepassing van de SUREbridge-methode is de brug weer volledig futureproof!

De techniek

De SUREbridge-methode is een innovatief concept waarbij de constructieve capaciteit van de brug wordt vergroot. Dit gebeurt door een lichtgewicht composiet paneel d.m.v. mortel schuifvast te verbinden aan de bestaande brug. Dit kan eventueel in combinatie met (voorgespannen) koolstofwapening aan de onderzijde van de brug. Door deze maatregelen worden zowel de drukzone als de trekzone versterkt. Weliswaar neemt de constructiehoogte enigszins toe maar dit vergroot de draagkracht van de brug bijna met een factor 2. Ook kan de brug in geringe mate worden verbreed, bijvoorbeeld voor een voet- of fietspad.

Slopen van de bestaande constructie is niet nodig (duurzaam) en de uitvoeringstijd van deze methode is kort (minimale hinder). De versterkte constructie kan weer 30 tot 50 jaar mee en voldoet aan de hedendaagse eisen qua belasting.

Ontwikkeld in Europees verband

SUREbridge staat voor Sustainable Refurbishment of Existing Bridges. De methode is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van 10 Europese landen, de Verenigde Staten en de Europese Commissie. Voor het ontwikkelen van SUREbridge werkte FiberCore Europe samen met Chalmers University of Technology (Zweden), University of Pisa (Italië) en AICE Consulting S.R.L. (Italië).

Meer informatie voor het voortraject? Kijk op surebridge.eu

Meer informatie of vragen?

Weten of SUREbridge ook op een brug onder uw beheer toegepast kan worden? Of heeft u een andere vraag? Ons adviesteam staat voor u klaar. Bel 010 – 476 58 58 of mail naar info@fibercore-europe.com