SUREbridge project in Noorwegen

De Noorse partner van FiberCore Europe, Module Solutions & Systems, zal samen met Multiconsult innovatieve en duurzame oplossingen voor bruggenonderhoud ontwerpen en leveren aan de gemeente Vestland County, in Noorwegen.

 Er worden twee concepten ontworpen, waarvan één, SUREbridge met InfraCore®Inside, het bestaande betonnen dek versterkt met een dun composiet dek op twee bruggen. Het tweede concept vervangt het bestaande brugdek in beton door een composiet dek op twee stalen liggerbruggen. Beide oplossingen zijn gericht op meer veiligheid, langere levensduur, kortere installatietijd, lagere onderhoudskosten en niet in de laatste plaats meer hergebruik van bestaande bruggen.

 

Meer weg voor het geld.

Dit innovatieproject wil testen of het vervangen van beton door composiet de onderhoudskosten kan verlagen. Composietmateriaal is nog niet getest in een omgeving die de Noorse wegen bieden, maar de eigenschappen van het materiaal geven goede redenen om aan te nemen dat dit zal werken.

De oplossing van vandaag met het gebruik van betonklinkers blijkt meer onderhoud te vergen, door chloride-indringing en vorstschade die kan leiden tot corrosie op wapening en betonschade. Bij gebruik van composiet zal dit probleem niet meer optreden.

Het project heeft ook tot doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, aangezien men “bestaande bruggen langer in leven kan houden” wanneer men de vervanging van oude bruggen door nieuwe kan uitstellen. Dit zal een directe bijdrage leveren aan de nationale doelstellingen van meer waar voor uw geld en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Afbeelding laat zien hoe het SUREbridge-concept met InfraCore®Inside in lagen is opgebouwd.

 

Verhoogde verkeersveiligheid

Het project omvat ontwerp, productie en installatie van vier bruggen in de provincie Vestland. De nieuwe composieten dekken zullen de bruggen kunnen versterken zodat zowel de bovenbouw tegen water als zout kan worden gezekerd en er een nieuwe asfaltslijtlaag kan worden aangebracht. Daarnaast zal het mogelijk zijn om goedgekeurde brugleuningen aan te brengen wat zal leiden tot een grote verbetering van de verkeersveiligheid bij de betreffende bruggen.

 

Vrijwel onderhoudsvrij

Het composietmateriaal dat voor de brugdekken wordt gebruikt, is een polymeermatrix versterkt met glasvezel, vaak FRP (Fiber Reinforced Polymer) genoemd. Het materiaal is nagenoeg onderhoudsvrij en zal de levensduur van verouderende bruggen aanzienlijk kunnen verlengen. De concepten zorgen er ook voor dat de sluitingstijd op de weg in sommige gevallen tijdens de bouwperiode kan worden verkort. Dit is zeer gunstig omdat veel provinciale wegen smal zijn en geen omleidingsmogelijkheden hebben.

 

Het innovatieproject wordt ondersteund door Innovation Norway en zal ervoor zorgen dat deze nieuwe concepten worden ontworpen op basis van Noorse regelgeving en handboeken, en dat ze op volledige schaal worden getest onder Noorse klimatologische omstandigheden.

Over MSS

 Module Solutions & Systems AS (“MSS”) is een innovatieve leverancier van brugoplossingen in composiet,“nano-based deep stabilization technology” en “sheet piling solutions” in alternative materiaalkeuzes. De oplossingen zijn modern en toekomstgericht, aangepast aan een voortdurend veranderende infrastructuursector met een verhoogde focus op het milieu. Onze focus is om de markt te voorzien van de meest innovatieve producten, milieugericht en altijd met het veiligheidsaspect als eerste prioriteit. Dit resulteert erin dat we onze klanten de best mogelijke LCA en LCC kunnen bieden voor hun projecten.

 

Brug renoveren? Doe het duurzaam met composiet! 

Is een brug dringend aan renovatie toe? Houten en stalen brugdekken vragen om veel onderhoud en moeten aan het eind van hun levensduur vervangen worden. Houten dekken kunnen gaan rotten en laten vloeistoffen en dooizouten door, waardoor de onderliggende staalconstructie kan worden aangetast. Met een composiet FiberCore brugdek met InfraCore® Inside behoren deze belemmeringen tot het verleden.

Efficiënte renovatie van betonnen bruggen: SUREbridge

SUREbridge biedt dé oplossing voor snelle, duurzame en kostenefficiënte renovatie van betonnen bruggen. De bestaande constructie wordt versterkt en – indien gewenst – verbreed door er een prefab composiet paneel schuifvast op te monteren. Hierdoor kan de brug weer tot 50 jaar mee, met minimaal onderhoud. De brug wordt door toepassing van de methode met een factor 2 tot 2,5 versterkt, in een bouwtijd van slechts 6 weken. En omdat de constructie niet hoeft worden gesloopt, levert dit besparing op in tijd, hinder én transporten; een groot milieuvoordeel. Ook op kosten wordt ruim bespaard; in vergelijking met sloop en nieuwbouw tot wel 50%. Na toepassing van de SUREbridge-methode is de brug weer volledig futureproof!