SUREbridge

Nederlandse innovatie bespaart miljarden euro’s op onderhoud en renovatie van betonnen bruggen

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn in Europa duizenden betonnen bruggen gebouwd, maar vele hebben betonschade opgelopen door betonrot, zware belastingen en indringing van dooizouten. Bovendien is hun capaciteit ontoereikend geworden door het toegenomen en zwaardere verkeer. Zo’n tien procent van alle betonconstructies moet al in de komende paar jaar grondig worden aangepakt. In plaats van deze bruggen te slopen en een nieuwe te bouwen, voorziet SUREbridge in een duurzame oplossing.

 

Infravation

Een samenwerkingsverband van tien Europese landen, de Verenigde Staten en de Europese Commissie stimuleert innovaties om de infrastructuur te verbeteren. Onder de naam Infravation (Infrastructure Innovation Programme) richten de deelnemers zich op het ontwikkelen van nieuwe materialen en technieken om de sterk verouderde wegeninfrastructuur op beide continenten te moderniseren. Rijkswaterstaat treedt op als coördinator en werkt nauw samen met zusterorganisaties in de betrokken landen. SUREbridge is een van de belangrijkste initiatieven binnen Infravation.

 

SUREbridge

In 2016 is SUREbridge gelanceerd: ‘Sustainable Refurbishment of Existing Bridges’. Rijkswaterstaat, Chalmers University of Technology (Malmö-Zweden), AICE Consulting S.R.L. en University of Pisa hebben in dit project nauw samengewerkt. Met gebruik van InfraCore® Inside technologie van het Rotterdamse bedrijf FiberCore Europe kunnen de capaciteit en functionaliteit van bestaande betonnen bruggen vergroot. Hun levensduur wordt aanzienlijk verlengd, terwijl nauwelijks tot geen onderhoud nodig is in de komende jaren. De technologie ligt ten grondslag aan de vezelversterkte kunststof (composiet) brugdekken die FiberCore Europe al een aantal jaren produceert. Omdat met het toepassen van de InfraCore® Inside technologie de oude betonconstructies niet hoeven te worden gesloopt, maar met enige aanpassingen kunnen worden hergebruikt , is er veel minder overlast voor omwonenden – met kortere bouwtijden – en zijn er naast de financiële effecten, belangrijke milieuvoordelen te behalen.

 

Onveilige situaties voorkomen

Europa telt ongeveer één miljoen betonnen bruggen en viaducten. Tien procent daarvan moet dringend worden aangepakt om onveilige situaties te voorkomen. Het komt al regelmatig voor dat bruggen, vooral in de Verenigde Staten, plotseling instorten. Het European Construction Technology Platform (ECTP) heeft berekend dat het wegtransport tot 2040 naar verwachting zal verdubbelen. Europese overheden hebben becijferd dat verkeersopstoppingen jaarlijks één procent van het bruto nationaal product kosten, waarbij bruggen tot de grootste knelpunten in het wegennet behoren. Daarom betekent herstel niet alleen versterken en moderniseren, maar vaak ook verbreding van het brugdek.

 

Hybride oplossing

De komende jaren moet zo’n 10 procent van de betonnen bruggen gebouwd in de jaren zestig en zeventig grondig gerenoveerd worden. De kosten voor deze renovatieronde bedragen circa 70 miljard euro in de EU en de USA. In plaats van de brug te slopen en een nieuwe te bouwen, gaat het SUREbridge-concept uit van een aan de bovenzijde  bevestigd, dragend composiet InfraCore dek. Dit nieuwe dek kan ook meteen breder zijn dan de bestaande situatie. Samen met de voorgespannen koolstofwapening aan de onderzijde geeft deze hybride oplossing meer sterkte en stijfheid, terwijl het gewicht nauwelijks toeneemt. De besparing kan volgens Chalmers Technical University alleen al in de EU initieel op lopen tot ruim 8 miljard euro: “Assuming that the proposed method, in the least optimistic case, would result in 20% reduction in the refurbishment costs, it would result in a saving equivalent to €8,000,000,000. It is worth mentioning that this figure just indicates the saving in the initial cost.”

 

Om tot een definitief ontwerp te komen, werkte FiberCore Europe nauw samen met Chalmers Technical University en het Italiaanse ingenieursbureau AICE. SUREbridge als innovatietraject is afgerond en is inmiddels beproefd in een 1-op-1 test . Nu is het gereed voor doorontwikkeling tot een voor iedereen toepasbare technologie. Er wordt momenteel gewerkt aan de eerste toepassing van SUREbridge in Nederland.

 

Meer informatie: www.surebridge.eu

Downloads

Download hier de FiberCore Europe SUREbridge brochure
Download hier het rapport Businesscase Infravation van RWS waarin SUREbridge wordt omgeschreven als ‘meest kansrijk’ (naast HEALroad)

Chalmers University of Technology (Sweden)

FiberCore Europe (Netherlands)

AICE consulting- University of Pisa (Italy)

Vergroten van de draagkracht van aangetaste bruggen door het combineren van twee technieken:

InfraCore composite-dekken aan de bovenkant voor de restauratie van het dek en extra drukcapaciteit

Voorgespannen externe koolstofwapening aan de onderzijde voor extra trekcapaciteit

Functionaliteit en wegmeubilair op SUREbridge

Full-scale tests

Resultaten full-scale tests: 2,6x sterker en robuust

Upgrade van capaciteit en functionaliteit gereed!